• SILICA

Silica siêu mịn SiO2


  • Liên hệ
  • Ứng dụng trong các ngành như :EVA, và các ngành có liên quan , vv...
    Tình trạng: Hàng có sẵn
    Thông tin hàng: Bao 20 kg
    Mã sản phẩm: Silica 
    Giá bán: 0904127255

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng trong các ngành như :EVA, và các ngành có liên quan , vv...
Tình trạng: Hàng có sẵn
Thông tin hàng: Bao 20 kg
Mã sản phẩm: Silica 
Giá bán: 0904127255