• Hạt màu Eva

Hạt màu Eva xanh lục 3611


  • Liên hệ
  • Ứng dụng trong các ngành EVA
    Thông tin hàng: Thùng 25 kg
    Mã sản phẩm: Hạt màu Eva
    Giá bán: Liên hệ 0904127255

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng trong các ngành EVA
Thông tin hàng: Thùng 25 kg
Mã sản phẩm: Hạt màu Eva
Giá bán: Liên hệ 0904127255