• Bột nổi AC

Bột nổi AC-6


  • Liên hệ
  • Dùng trong ngành EVA, Mút, xốp

    Bao 25kg

    Liên hệ: 0904127255

Chi tiết sản phẩm

Dùng trong ngành EVA, Mút, xốp, tạo EVA tấm.

Bao 25kg

Liên hệ: 0904127255